Undervisere

Lærestolsprofessor Torben Steiniche, Patologi, Aarhus Universitetshospital.

Overlæge Regitze Henrik-Nielsen, Patologiafdelingen Rigshospitalet.